Wymiatacze

WIPE OUT WYMIATACZE
U nas możecie powrócić do Wipe Out – Wymiatacze w każdej chwili i dowolnym miejscu .

MEGA Tor Przeszkód Wymiatacze zapewnia możliwość rywalizacji uczestników na różnego rodzaju imprezach plenerowych, integracyjnych i okazjonalnych.

TO URZĄDZENIE SKŁADA SIĘ Z CZTERECH MODUŁÓW, KTÓRE POŁĄCZONE ŁĄCZNIE TWORZĄ GIGANTYCZNY TOR PRZESZKÓD.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYNAJMU KAŻDEGO Z WYMIATACZY OSOBNO, LUB ŁĄCZNIE JAKO MEGA TOR PRZESZKÓD