Repliki Stołów do zabaw exclusive Pakiet 6 | Bajkoland

Repliki Stołów do zabaw exclusive Pakiet 6

Pakiet 6 zawiera:
konursy i zabawy przy replikach stołów

W cenę wliczono cztery repliki stołów do tablice wyników oraz puchar i dyplomy oraz cztery osoby obsługi.

Konkurs o najwyższy wynik.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają po 20 żetonów zabaw z zadaniem uzyskania jak najlepszego rezultatu. Najwyższy wynik zostanie zapisany na tablicy, a pozostali uczestnicy będą starać się go poprawić. Każdy z uczestników będzie mógł poprawić swój wynik wielokrotnie.

Przy stołach jednocześnie mogą uczestniczyć w zabawie 24 osoby. Turnieje na poszczególnych stołach będą odbywać się równolegle.

 

Czas montażu i zabawy:

Czas zabawy: 5 godzin
Czas montażu: 2 godziny przed rozpoczęciem imprezy
Stan gotowości: 1 godzina przed imprezą

W cenę wliczone jest:

  • Wynajem replik stołów do zabawy
  • Obsługa
  • Tablica wyników
  • Puchar i dyplom
Uwagi:

W razie zamówienia 1 urządzenia organizator zapewni pomoc 1 osoby do montażu lub do ceny imprezy doliczony zostanie koszt usługi w kwocie 200 zł netto.

W przypadku demontażu urządzenia po godzinie 24.00 organizator zapewni nocleg dla obsługi lub do ceny imprezy doliczony zostanie koszt noclegu w wys. 100 zł netto od osoby.

 

Wycena: 5600 zł netto